Melodii album "rg sistla"Sanskrit - Devanagari Script - India.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/Do3yoMB2s5g/shri-hanuman-badabanala-vadavanal-stotram
TELUGU SCRIPT (INDIA)
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/-JhIIMpM78k/shri-hanuman-badabanala-vadavanala-stotram
by Adi Sankaracharya audio from : Bombay Sisters.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/dqdIwDhHgRM/shivananda-lahari-sanskrit
by Adi Sankaracharya audio from : Sunder Kidambi.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/wlNF6zCyd70/shri-dakshinamurthy-stotram-sanskrit
by Adi Sankaracharya audio from : bombay sisters.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/xGu9dPYzqn4/kankadhara-stotram-sanskrit
by Adi Sankaracharya audio from : sunder kidambi.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/2tl1FH68B6Q/shri-lakshmi-nrusimha-karavalama-stotram-sanskrit
by Gandharva Pushpadantacharya audio from : rameshbhai oza.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/dJ334MX4J-Q/shiva-mahimna-stotram-sanskrit
by Gandharva Pushpadantacharya Audio from : Shri Rameshbhai.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/Xa4iKSG0OLg/shiva-mahimna-stotram-telugu
by Adi Sankaracharya audio : sunder kidambi.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/W78A96wCioI/shri-dakshinamurthy-stotram-telugu
by Adi Sankaracharya audio : bombay sisters.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/CxvV3qk-zho/kanakadhara-stotram-telugu
by Adi Sankaracharya audio from : sunder kidambi.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/XA6uaxnOqOY/shri-lakshmi-narasimha-karavalamba-stotram-telugu
by Adi Sankaracharya audio : Mambalam Sisters.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/fI-jSHLzkCw/saundarya-lahari-sanskrit
by Adi Sankaracharya.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/GJmXZwcMTw8/saundarya-lahari-telugu-part-2
by Adi Sankaracharya.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/LMel-C9B5so/shivananda-lahari-telugu-part-2
by Adi Sankaracharya audio from bombay sisters.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/soeDnaKNl7M/shivananda-lahari-telugu-part1