Melodii album "teddy entertainment"http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/kgpFtglsWrs/khi-xu-en-say-s-a-xuxutv
Xu nhảy bị bố quay lại. =))
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/wAhz74GXQto/c-nh-c-l-nh-y-xuxu-tv
Xu đi chơi nhà bóng với mẹ.
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/BV22LHvJJxc/-i-ch-i-nh-b-ng-v-i-m-xuxu-tv
http://youtubemp3z.download/youtube-mp3/_HV2Xg8lJ-k/album-nh-c-i-c-a-b-m-xu-wedding-photo-albums-xuxu-tv